از آثار منسوب به آهنگسازان صفوی تا جنبش نئوکلاسیک موسیقی ایران

سرفصل ها:

  • -چشم‌اندازِ تاریخیِ ارتباطِ موسیقاییِ ایران و عثمانی (از قرن سیزدهم تا هجدهم میلادی)
  • -معرفیِ قطعاتِ منسوب به ایرانیانِ قرون شانزدهم و هفدهم میلادی (آهنگسازانِ معلوم و آهنگسازانِ موسوم بهعَجَمْلَر)
  • -تحلیلِ فُرمِ پیشرو؛ از سَبْکِ تیموری تا سَبْکِ عجمی-عثمانی
  • -نگاهی به بحثِ فواصلِ موسیقایی
  • -آشنایی با سیرِ مقام‌ها و زیباشناسیِ مایه‌گردانی‌ها
  • -شرحِ تکنیک‌های آهنگسازی
  • -مطالعه‌ی سَبْکِ ملُدی‌پردازیِ عجمی در قیاس با سَبْکِ ملُدی‌پردازیِ قاجاری
  • -نگاهی به جنبش نئوکلاسیک موسیقی ایران

 مدرس: آرش محافظ

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر برای شرکت در این دوره آموزشی یا شماره تلفن های: 88057318-88057317 تماس حاصل نمایند.