ویولن سل

ويولن سل چنان بزرگ­تر از دیگر سازهای آرشه­اي است كه نوازنده مجبور است آن را براي اجرا بر روي زمين، مابين پاهاي خود تكيه دهد، در حاليكه خود روي صندلي مي­نشيند. از اين جهت در انتهاي تحتاني ويولنسل، ميله­اي آهني نصب شده (كه در غير هنگام اجرا آن را باز مي­كنند، يا مي­پيچند و به داخل جعبه سر مي­دهند)، و نوك آن روي زمين قرار دارد.

فواصل سيم­هاي چهارگانه اين ساز، به ترتيب «پنجم»، است.

يعني همان كوك سيم­هاي چهارگانۀ ويولن آلتواست در يك اكتاو پائين­تر.

وسعت صداي اين ساز عبارت است از:

نت اين ساز را در اصوات بم با كليد «فا»، در اصوات وسط با كليد «دو» (ي خط چهارم) و در اصوات زير با كليد «سل» مي­نوسند .