تصنیف

تصنیف یا افسانه‌سرایی (به انگلیسی: Ballad) قالبی منظوم و معمولا روایت‌گونه در ادبیات جهان است که از شعرها و آهنگ‌های انگلیسی و ایرلندی اواخر قرون وسطی است که تا قرن نوزدهم در سراسر اروپا، و بعد از آن در آمریکا، استرالیا و شمال آفریقا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قالب ازقرن هجدهم توسط شاعران و آهنگسازان برای ساخت اشعار و تصانیف بزمی به‌کار برده می‌شد، اما در انتهای قرن نوزدهم بیشتر به عنوان قالبی برای اشعار عاشقانهٔ عام‌پسند به‌کار می‌رفت و اکنون نیز مترادفی برای هر نوع شعر و آهنگ عاشقانه در موسیقی عامه‌پسند و موسیقی راک است. در ایران نیز علی اکبر شیدا و عارف قزوینی از پیشگامان تصنیف‌سازی هستند.

تصنیف که ژوکوفسکی شرق‌شناس روس از آن به نام نثر ساده ضربی یاد می‌کند، برخلاف شعر به معنای ادبی آن که بر اساس اوزان عروضی ساخته می‌شود و خاص خواص است، تعلق به طبقات عامه دارد و قواعد دستوری شعر عروضی می‌تواند در آن به اقتضای تبعیت از آهنگ رعایت نشود.

اساتید ساز تصنیف